Udlage protiv hrkanja

Hrkanje je jedan od vodećih poremećaja spavanja, kako medicinski tako i sociološki. Studije pokazuju da 40% populacije hrče, dok postotak raste preko 60% u muškaraca starijih od 60 godina. Zanimljivo je da hrkači sebe ne čuju, premda buka kod hrkanja zna biti i do 85 dB, što je jednako buci prometa. U liječenju hrkanja postoje konzervativne i kirurške metode. Stomatolog može pomoči pacijentu na taj način da mu izradi intraoralnu udlagu, Silensor – Snoreguard. Silensor je udlaga koja se sastoji od dviju prozirnih nagriznih ploča (gornje i donje) i dviju lateralnih spojnica koje ih povezuju. Spojnice se postavljaju tako da drže donju čeljust u prednjem položaju, te na taj način se povećava faringealan prostor i omogućava bolje strujanje zraka, te smanjuje hrkanje. Udlaga je prihvatljiva za pacijenta jer je mala i udobna za nošenje, a istraživanja su pokazala da su 90% učinkovita pri rješavanju problema s hrkanjem.

silensor protiv hrkanja

Zaustavite buku u svom krevetu i poboljšajte si san.

.