Dentalni implantati

Dentalni implantat je nadomjestak od titana (biokompatibilan materijal) koji se ugrađuje u gornju ili donju čeljust pacijenta kao zamjena za korijen izgubljenog zuba.

Titan se koristi zbog svoje biološke neutralnosti jer je vrlo važno da tkivo prihvati ugrađeno strano tijelo. To se događa tijekom perioda oseointegracije, kada usadak srasta s kosti. Oseointegracija u gornjoj čeljusti traje 4-6 mjeseci, a u donjoj oko 3 mjeseca.

Implantatima se rješava nedostatak jednog ili više zubi, pri čemu implantat služi kao nosač za protetske nadomjestke.

Ukoliko nedostaje jedan zub ugrađuje se implantat, te na njega se postavlja nadogradnja i krunica. Ovisno o pacijentovoj zdravstvenoj situaciji implantat se može ugraditi u kost i opteretiti odmah nakon vađenja zuba (ukoliko zub već nije izvađen). U ovom slučaju se na implantat stavlja privremena protetska nadogradnja i privremena krunica koje se kasnije zamjenjuju trajnima.

Ukoliko nedostaje nekoliko zubi, implantati služe kao nosači mosta.

implantologija

Ako se radi o potpunoj bezubosti, rješenje je most na implantatima ili proteza pričvršćena za implantate, ovisno o tome koliko je moguće implantata usaditi. Most na implantatima je fiksan i izgleda prirodnije od proteze. Proteza učvršćena na implantatima je čvršća od obične proteze, no i dalje je mobilna i može se vaditi. Implantati općenito poboljšavaju kvalitetu života pacijenta, te podižu pacijentovo samopouzdanje. Ugradnja implantata odvija se pod lokalnom anestezijom i potpuno je bezbolna za pacijenta. Iako se radi o jednoj od najsloženijih stomatoloških terapija, uspješnost zahvata je vrlo visoka (preko 97%). U našoj ordinaciji ugrađujemo Ankylos implantate, implantološki sistem njemačke tvrtke Dentsply.