Parodontologija

Više od 350 bakterijskih vrsta naseljavaju usnu šupljinu, a za 20 vrsta se sa sigurnošću zna da uzrokuju parodontnu bolest. Parodontne bolesti su skupine stanja koja zahvaćaju gingivu i uništavaju potporna tkiva zuba – alveolarnu kost, cement i parodontni ligament, a u grubo se dijele na gingivitis (upala gingive) i parodontitis (upalno stanje parodonta). Mi se bavimo sprječavanjem i liječenjem parodontnih bolesti. Vršimo:

-supragingivno i subgingivno odstranjivanje tvrdih i mekih zubnih naslaga
-pjeskarenje zuba
-poliranje profilaktičnim pastama
-dubinsko kiretiranje parodontnih džepova
– šiniranje zuba