Mr.sc.Davor Žarković,dr.med dent. spec. stom. protetike

 

Davor Žarković

Mr.sc.Davor Žarković,dr.med dent. spec. stom. protetike
Davor Žarković rođen je 1977. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1997. godine , na kojem diplomira 2003. godine. Obavezni pripravnički staž obavlja u Stomatološkoj poliklinici Zagreb, nakon čega je radio u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Specijalizaciju iz stomatološke protetike započinje 2006. godine. Vlastitu privatnu ordinaciju otvara 2007. godine u kojoj radi i danas. Magistrirao je 2010. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz Stomatološke protetike završava iste godine.
Aktivno je sudjelovao na nekoliko znanstveno-stručnih kongresa u zemlji i inozemstvu. Objavio je nekoliko stručnih radova. Član je Hrvatske komore za dentalnu medicinu, Hrvatskog društva za stomatološku protetiku i Hrvatskog liječničkog zbora.